Regulamin pensjonatu Otulina

Poniżej przedstawiamy postanowienia regulaminu pensjonatu Otulina.

Postanowienia Regulaminu

 1. Najmujący pokój – Gość pensjonatu – przy zameldowaniu zobowiązany jest do okazania gospodarzowi dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu gospodarz ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 1. Rozpoczęcie pobytu w pensjonacie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów niniejszego regulaminu.
 1. Przy zameldowaniu Gość otrzymuje od gospodarza komplet dwóch kluczy do apartamentu i zobowiązany jest do zwrócenia kluczy w dniu zakończenia pobytu. Do kluczy do apartamentu dołączony jest klucz do schowka w piwnicy – jest w nim możliwość pozostawienia rowerów. W schowku znajdują się również gry plenerowe dostępne dla Gości.  Za zgubiony klucz Gość zobowiązany jest pokryć koszt 100 zł. 
 1. Na terenie Pensjonatu Goście proszeni są o poruszanie się w obuwiu zamiennym. W przedsionku znajduje się ogólnodostępna szatnia, gdzie istnieje możliwość pozostawienia górskiego obuwia i okryć wierzchnich.
 1. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.
 1. W przypadku nieprzybycia Gości do Pensjonatu w uzgodnionym terminie, rezerwacja jest ważna do godziny 10:00 następnej doby. Po tym terminie wygasa, a pokój może zostać wynajęty. W przypadku nieprzybycia Gościa zadatek nie zostaje zwrócony. 
 1. Gość ma możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji w przeciągu 7 dni od dokonania rezerwacji, ale nie później niż 7 dni przed przyjazdem. W przypadku rezerwacji dokonanych przez stronę Booking.com obowiązują określone tam warunki odwołania rezerwacji. 
 1. Na terenie obiektu dostępne są przestrzenie wspólne, takie jak – główny salon, aneks kuchenny, antresola, taras główny, przestrzeń wypoczynkowa na terenie ogrodu oraz wiata grillowa.. Goście proszeni są o korzystanie z tych przestrzeni z zachowaniem wzajemnego szacunku do innych Gości pensjonatu.
 1. Na antresoli dla Gości dostępne są książki oraz gry. W przypadku zwrócenia uwagi na brakujące elementy w którejkolwiek z gier prosimy o poinformowanie gospodarza.
 1. Cztery większe apartamenty posiadają aneks kuchenny, 4 miejsca do spania, rozkładaną kanapę, stół z czterema krzesłami i fotel. Mniejszy apartament posiada dwa miejsca do spania oraz rozkładaną kanapę. Szczegółowe wysposażenie apartamentów dostępne jest na stronie: www.otulina-wetlina.pl . Korzystanie z dodatkowego wyposażenia, niedostępnego w apartamentach, takiego jak: pralka, żelazko, deska do prasowania czy parownica należy ustalać każdorazowo z  gospodarzem. 
 1. Najmujący apartament Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom. 
 1. Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamentach wynajętych przez Gości w godzinach od 8.00 do 22.00.
 1. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według cennika pensjonatu.
 1. Goście zobowiązują się wykorzystywać apartament jedynie do celów mieszkalnych, zabrania się organizowania głośnych imprez, np. wieczorów panieńskich, kawalerskich, itp.
 1. Przez cały czas pobytu w pensjonacie dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.
 1. Na terenie pensjonatu, w tym – w pokojach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, e-papierosów, itp. 
 1. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych we wnętrzu pensjonatu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych za pokój.
 1. W pensjonacie cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 1. W czasie trwania ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług pensjonatu proszone są o zachowanie nie utrudniające wypoczynku innym Gościom pensjonatu. 
 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń pensjonatu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 1. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek, grzejników i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 1. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
 1. Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien upewnić się, że drzwi są zamknięte.
 1. W przypadku przenoszenia lekkich mebli (krzeseł) lub innych przedmiotów między apartamentami Goście proszeni są o późniejsze odniesienie ich na miejsce.
 1. Odpowiedzialność pensjonatu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do pensjonatu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
 1. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa oraz za rzeczy wartościowe pozostawione w apartamencie.
 1. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich gospodarzowi, co umożliwi szybką reakcję.
 1. Przed opuszczeniem pokoju gość hotelowy powinien: zakręcić krany, zamknąć okna oraz wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny (oświetlenie, telewizor, płytę grzewczą).
 1. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań gospodarza pensjonatu, uregulowania należności za pobyt oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu pensjonatu.
 1. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin. 
 1. W przypadku skrócenia pobytu nie z winy pensjonatu, pensjonat nie zwraca kosztów pobytu.
 1. Opłatę za pobyt należy uregulować przelewem internetowym na konto (dane do przelewu: “JUREN” Renata Trzeciak Jerzy Zieliński s.c., siedziba; ul. Wojciecha Kossaka 11, 63-600 Kępno; numer konta: 51 1090 1144 0000 0001 3552 6436) /gotówką w dniu przyjazdu lub przez Booking – w przypadku użycia tej platformy do rezerwacji pobytu.
 1. Przez wzgląd na Gości z alergiami nie ma możliwości przyjazdu do pensjonatu ze zwierzętami. 
 1. Około pół godziny przed planowanym opuszczeniem pensjonatu należy poinformować o tym gospodarza w celu odebrania apartamentu.
 1.  W przypadku sygnałów alarmowych wydawanych przez czujkę czadu Goście zobowiązani są do bezzwłocznego poinformowania o tym gospodarza.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1. kwietnia 2023. roku.


REZERWACJA POBYTU I ZASADY PŁATNOŚCI (nie dotyczy rezerwacji poprzez platformę Booking.com)

 1. Rezerwacji pobytu w pensjonacie można dokonać telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem strony internetowej pensjonatu.
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na konto bankowe (wysokość zaliczki uzależniona jest od długości i terminu pobytu).
 3. Płatności należy dokonać do 7. dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji lecz nie później niż 7 dni przed planowanym pobytem lub w innym terminie uzgodnionym z gospodarzem pensjonatu.
 4. Brak wpłaty zaliczki w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 5. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu lub w terminie ustalonym z gospodarzem.
 6. Zaliczka wpłacona na poczet rezerwacji jest bezzwrotna.
 7. Zmiany terminów rezerwacji przyjmowane są zgodnie z dostępnością wolnych pokoi.
 8. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.
 9. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 10. Nie pojawienie się Gościa do godziny 10:00 dnia następnego jest traktowane jako rezygnacja i wiąże się to z możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.

Zachęcamy do zapoznania się z listą okolicznych atrakcji ->

Przejdź do pozostałych podstron